Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 10 september

In memoriam
De raad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer L.C. (Leo) Bruijn.

Personalia
De gemeenteraad benoemde de heer ir. J. (Jeroen) Ruitenbeek als tijdelijk voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten.

De gemeenteraad heeft…

…geheimhouding bekrachtigd van de (geheime) brief van burgemeester en wethouders met bijlagen over het Warmtebedrijf;

…gedebatteerd over de zienswijze over de ‘Concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES)’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over de brief van burgemeester en wethouders over het beleid van ‘buiten slapende EU-migranten en herbergopvang’;

…gedebatteerd over de brief van burgemeester en wethouders over het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van DENK een tweeminutendebat gevoerd over ‘Gemeentelijk Rioleringsplan’;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam en VVD een tweeminutendebat gevoerd over ‘Aanpak straatintimidatie’. De motie ‘Hé pssst, Hoge Raad’ (Leefbaar Rotterdam, VVD, CDA) aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Rotterdamse bomen in balans’ (D66). De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van D66 een tweeminutendebat gevoerd over ‘Ook tijdens de wintermaanden een levendig Rotterdam!’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Vergadersituatie gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités (Leefbaar Rotterdam). De motie ‘Laat de gebieden fysiek vergaderen’ (Leefbaar Rotterdam, DENK, SP, PVV, D66, VVD) is aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Inzage rapport ‘Als de prooi de jager pakt’ (Leefbaar Rotterdam, CDA) aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Daadwerkelijk vluchtelingenkinderen opvangen’ (Nida, SP, CU-SGP, PvdD, DENK, PvdA, GroenLinks, D66) aangenomen.

De heer E. (Ercan) Büyükçifçi (Nida) diende het initiatiefvoorstel ‘0,0% Alcoholreclame‘ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content