Commissiebericht

Digitale commissievergaderingen 12, 13 en 14 mei

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 12 mei
Aanvangstijd: 19.00 uur

Commissievergadering

 • Accountantsverslag bij de jaarrekening 2019
 • Collegereactie op accountantsverslag

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 13 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

 • Wijziging Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
 • Bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal
 • Bundeling bestaande kredieten NPRZ-Wonen en ophoging krediet

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 13 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, Rotterdam 2020-2023 (deel 2)
 • Fair Practice Code

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 13 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Begroting MRDH 2021
 • Vervoerplannen 2021

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 14 mei
Aanvangstijd: 14.00 uur

Commissievergadering

 • Inzet camerawagens bij handhaving corona-maatregelen

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 14 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • 2e Voortgangsrapportage Risicovol project renovatie Boijmans van Beuningen

Publiek en pers
De commissievergaderingen vinden digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via rotterdam.raadsinformatie.nl. Daar vindt u alle uitzendingen, agenda’s en stukken. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content