Commissiebericht

Commissievergaderingen 25, 26, 27 en 28 mei

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: maandag 25 mei
Aanvangstijd: 19.00 uur

Commissievergadering (vervolg vergadering 20 mei)

  • Bestemmingsplan Boezembocht – Veilingterrein en bomenplan Nieuw Kralingen
  • Bestemmingsplan Terbregge

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 26 mei
Aanvangstijd: 19.00 uur

Commissievergadering

  • 19.00 Hoorzitting jaarrekening 2019 wethouder Kurvers
  • 20.30 Hoorzitting jaarrekening 2019 wethouder Wijbenga

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 27 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

  • Bespreking moties/amendementen ter voorbereiding op besluitvorming in raadsvergadering 28 mei

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 27 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

  • Verkenning heropening horeca

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 28 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering (vervolgvergadering van 14 mei)

  • Inzet camerawagens bij handhaving corona-maatregelen
  • Actie BOA-bonden (Onder voorbehoud dat de commissie dit agendapunt toevoegt. Vooralsnog commissiemeerderheid tegen bespreking van dit punt)

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies tot 1 juni digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Publiek en pers
De commissievergaderingen vinden digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via rotterdam.raadsinformatie.nl.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content