Commissiebericht

Commissievergaderingen 20 mei

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 20 mei
Aanvangstijd: 9.00 uur

Commissievergadering

  • Burgerinitiatief Speeltuin Kleiweg
  • Herontwikkeling Schiekadeblok
  • Bestemmingsplan Boezembocht – Veilingterrein en bomenplan Nieuw Kralingen
  • Bestemmingsplan Terbregge

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 20 mei
Aanvangstijd: 15.00 uur

Commissievergadering

  • Monitor Werk en Inkomen, 3e Tertaal 2019 en Voortgang leerwerkakkoord 2019

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: woensdag 20 mei
Aanvangstijd: 17.00 uur

Commissievergadering

  • Gesprek met de wethouder Financiën over de financiële impact van de Corona-crisis voor Rotterdam

Publiek en pers
De commissievergaderingen vinden digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via rotterdam.raadsinformatie.nl. Daar vindt u alle uitzendingen, agenda’s en stukken. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

 

 


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content