Commissiebericht

Commissievergaderingen 14 en 15 april

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 14 april
Aanvangstijd: 19.00 uur

Commissievergadering

  • 7e Voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2019
  • Voortgang aanbevelingen accountant en COR

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 15 april
Aanvangstijd: 09.30 uur

Commissievergadering

  • Masterplan Rijnhaven

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 15 april
Aanvangstijd: 12.30 uur

Commissievergadering

  • Wethoudersbrief met reactie op rapport Rebel over financiële positie Culturele instellingen

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 15 april
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

  • Consultatie onderzoeken tarieven OV
  • Voorstel Rotterdam gaststad voor Eurovisie Songfestival in 2021

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies tot 1 juni digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Publiek en pers
De commissievergaderingen vinden digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via rotterdam.raadsinformatie.nl.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content