Bevindingen onderzoek Ketenaanpak huiselijk geweld in Rotterdam

Op woensdagmiddag 24 juni heeft het Verwey-Jonker Instituut in de Burgerzaal van het stadhuis de bevindingen van het onderzoek naar de Ketenaanpak huiselijk geweld in Rotterdam openbaar gemaakt. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb en de begeleidingsgroep van de gemeenteraad, Tanya Hoogwerf, Christine Eskes en Jimmy Smet. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad van Rotterdam.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft zojuist ook de bevindingen via een persbericht openbaar gemaakt. Daarnaast kunt u het gehele rapport lezen via het raadsinformatiesysteem. Voor inhoudelijke vragen over het rapport kunt u contact opnemen met de woordvoerder van het Verwey-Jonker Instituut (zie voor contactgegevens het persbericht).

Naar verwachting gaat de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op woensdag 8 juli met de wethouder in gesprek over deze bevindingen.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content