Agenda raadsvergadering

Donderdag 1 oktober, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad voert een debat over het eindrapport van de onderzoekscommissie Warmtebedrijf en het voorstel van het presidium inzake de aanbevelingen en conclusies uit dit rapport. De raad voert verder een kort debat over het voorstel tot herziening 2020 van ‘Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie’.  Een kort debat staat ook op de agenda over de notitie ‘Speeltuinen, een stap naar de toekomst’ en de initiatiefnotitie van het raadslid Arsieni en anderen ‘Werkbonus werken moet lonen’, alsook de reactie van het college hierop.

De gemeenteraad stemt over moties, amendementen en raadsvoorstellen in een aparte digitale vergadering om 19.30 uur.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken

De volgende verzoeken zijn ingediend:

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.

 

 

 


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content