Agenda digitale raadsvergadering

Donderdag 2 juli, 13.00 uur, digitaal

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Beraadslaging en besluitvorming
Het debat over de onderwerpen op de agenda heeft plaatsgevonden in de commissies. Tijdens een digitale raadsvergadering vindt in principe alleen besluitvorming plaats.

Onderwerpen op de agenda
De gemeenteraad voert op verzoek van 50PLUS een interpellatiedebat over ‘Gesprek met wethouder Van Gils‘.
De raad stemt over het voorstel met betrekking tot de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Ook besluit de gemeenteraad over de volgende bestemmingsplannen: ‘Korrelbeton, fase 1’, ‘August Reitsmahuis, Nieuwlandsedijk 160’, ‘Piekstraat Punt’, ‘Parkstad Zuid’, ‘Correct-locatie’, ‘Alexanderknoop, 1e herziening’ en ‘Gasontvangststation Stadionpark’.

Bekijk de volledige agenda met alle stukken voor de buitengewone digitale raadsvergadering.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content