Agenda digitale raadsvergadering

Donderdag 11 juni, 19.30 uur

De buitengewone raadsvergadering vindt digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Verantwoordingsdebat
De gemeenteraad voert een debat met het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de jaarstukken 2019. Het college legt via deze stukken verantwoording af over het beleid dat in 2019 gevoerd is en over de besteding van de bij Begroting en Herzieningen 2019 vastgestelde middelen.

Bekijk de volledige agenda met alle stukken voor de buitengewone digitale raadsvergadering.

Verzoeken van raadsleden
Vanwege het buitengewone karakter van de vergadering is het niet mogelijk om aanvullende verzoeken in te dienen voor de agenda.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content